งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการนักศึกษาต้นแบบแห่งความดี มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธาราณะรับใช้สังคม

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่7 กันยายน 2556
สถานที่ มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า ม.4 ต.แม่คือ ต.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาและบุคลากร
จำนวนคน55
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 32 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 149 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 164 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 173 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 167 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 155 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 163 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 172 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 164 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 191 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 166 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 166 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 172 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 32 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th