งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ต้อนรับอาคันตุกะ จาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine, Japan

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่6 กันยายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่น Professor Kazutaka Umetsu, Ph.D ผู้เชี่ยวชาญด้าน Bio-resouurce Engineering จาก Department of Animal Science Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine, Japan ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการสาขาสัตวศาสตร์ จากนั้นร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Risk Reduction of Anitibiotic-Resistant Bacteria by Anaerobic Digestion" แก่นักศึกษาปริญญาโท โดยมี รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมคณาจารย์ จากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี และห้องประชุมภาควิชาฯ ชั้น 2

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th