งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณบดีให้การต้อนรับ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาผึ้ง จาก SGGW ประเทศโปแลนด์

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่5 กันยายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 รองศาสตราจาย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Beata Madras-Majewska อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Faculty of Agriculture, Warsaw University of Life Science (SGGW) ประเทศโปแลนด์ ในโอกาสเดินทางเพื่อมาศึกษาวิจัยทางด้านชีววิทยาของผึ้งและโรคผึ้ง ตั้งแต่วันที่ 1- 29 กันยายน 2556 ณ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มช. พร้อมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันในอนาคต โดยมี อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง และ ผศ.พิชัย คงพิทักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ เป็นผู้ดูแล - ประสานงาน ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th