งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

KM : ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านเทคนิคการสอน: การสอนแบบไม่บรรยาย และการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา”

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 สิงหาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 22 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 167 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 182 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 185 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 185 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 182 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 182 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 168 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 158 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 183 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 13 / เปิด 202 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 14 / เปิด 163 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 16 / เปิด 193 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 22 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th