งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ร่วมจัดบูธผลงานหมู่บ้านฯ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
วันที่14 สิงหาคม 2556
ผู้เข้าร่วมเจ้าหน้าที่โครงการฯ เกษตรกร อาจารย์และนักเรียน จากบ้านบนนา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และบ้านแม่สลองนอก อ.แม่สลอง จ.เชียงราย
จำนวนคน9
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 " และเข้าเยี่ยมชมบูธหมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควันและชิมไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีน โดยมี รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าโครงการ ได้แนะนำเทคโนโลยีของหมู่บ้านและมอบไ่ก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนกระป๋องให้เป็นของที่ระึลึก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ เซ็นทรัลเวิล์ดราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th