งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ต้อนรับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงานฟาร์มไก่ไข่

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
วันที่2 สิงหาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง อาจารย์ผู้ควบคุม และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 6 คน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ที่มาเยี่ยมชมการผลิตไก่เนื้อ ไข่ และเนื้อไก่ โดยมี นายสันติ ปินทุกาศ นักวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และพาเยี่ยมชมฟาร์มแพะ แกะ และกระต่าย

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th