งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่....เข้าศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมดำนา ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่17 กรกฏาคม 2556
สถานที่ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ผู้เข้าร่วมคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ๓ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
จำนวนคน196
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่....เข้าศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมดำนา ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชไร่ นำโดย ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ๓ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๙๖ คน เข้าศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมดำนา เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th