งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ผอ.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่17 กรกฏาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน (หน่วยงานใหม่ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการเรียนการสอน การบริการการศึกษา งานวิจัย บริการวิชาการ ) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ 6 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ โดยมีเจ้าหน้าที่ จากหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และคำแนะนำ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th