งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ จากสถาบัน Leibniz Institute For Farm Animal Biology, Dummerstorf, Germany

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่3 กรกฏาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Klaus Wimmers และ Prof. Dr. Siriluck Ponsuksili จากสถาบันไลบ์นิซ ประเทศเยอรมนี (Leibniz Institute For Farm Animal Biology, Dummerstorf, Germany) ในโอกาสเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ 2 เรื่อง เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีรศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย นำเข้าพบคณบดีฯ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th