งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสานสัมพันธ์กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่27 มิถุนายน 2556
สถานที่ ห้องประชุมพิศิษฐุ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มช
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
จำนวนคน352
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 17 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 152 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 177 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 142 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 133 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 144 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 150 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 136 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 140 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 155 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 164 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 140 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 159 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 17 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th