งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เปิดห้องเชียร์ มอบเข็ม-ไทด์

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่2 มิถุนายน 2546
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์พร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 1
จำนวนคน360
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 12 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 218 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 160 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 190 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 200 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 172 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 200 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 200 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 203 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 150 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 336 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 260 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 299 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 12 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th