งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในศตวรรษที่ 21

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่31 มกราคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 20 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 153 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 152 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 143 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 147 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 158 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 145 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 139 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 141 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 126 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 146 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 128 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 127 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 20 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th