งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่15 ตุลาคม 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 39 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 169 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 130 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 149 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 122 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 127 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 138 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 126 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 123 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 132 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 135 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 137 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 135 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 39 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th