งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมแนะนำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่22 สิงหาคม 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 12 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 171 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 173 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 180 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 167 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 164 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 144 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 161 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 172 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 156 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 161 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 162 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 176 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 12 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th