งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่22 สิงหาคม 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 30 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 163 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 206 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 170 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 176 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 193 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 174 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 202 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 207 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 196 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 206 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 185 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 208 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 30 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th