งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่12 กรกฏาคม 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 51 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ดูภาพ
ลำดับ 37 / เปิด 136 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 38 / เปิด 147 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 39 / เปิด 139 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 40 / เปิด 142 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 41 / เปิด 154 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 42 / เปิด 150 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 43 / เปิด 158 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 44 / เปิด 152 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 45 / เปิด 141 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 46 / เปิด 147 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 47 / เปิด 134 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 48 / เปิด 174 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 51 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th