งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่12 กรกฏาคม 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 51 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ดูภาพ
ลำดับ 13 / เปิด 172 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 14 / เปิด 146 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 15 / เปิด 161 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 16 / เปิด 153 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 17 / เปิด 153 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 18 / เปิด 151 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 19 / เปิด 148 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 20 / เปิด 140 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 21 / เปิด 137 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 22 / เปิด 144 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 23 / เปิด 147 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 24 / เปิด 160 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 51 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th