งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่12 กรกฏาคม 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 51 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 272 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 245 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 291 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 245 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 284 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 268 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 278 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 316 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 281 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 272 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 309 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 255 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 51 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th