งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2556

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่16 มิถุนายน 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 36 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 123 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 118 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 117 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 129 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 144 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 154 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 163 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 130 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 120 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 108 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 115 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 145 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 36 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th