งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่1 มิถุนายน 2555
สถานที่ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 24 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 137 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 125 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 135 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 144 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 108 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 114 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 117 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 130 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 125 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 120 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 120 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 120 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 24 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th