งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่31 พฤษภาคม 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 24 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 167 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 194 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 187 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 175 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 169 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 183 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 190 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 171 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 167 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 177 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 201 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 13 / เปิด 191 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 24 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th