งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การนำเสนอผลการฝึกงานแบบครบวงจรกระบวนวิชา 400290

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่22 กุมภาพันธ์ 2555
สถานที่ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 30 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 258 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 263 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 267 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 292 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 258 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 248 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 243 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 255 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 235 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 260 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 260 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 303 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 30 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th