งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่16 - 17 กุมภาพันธ์ 2555
สถานที่ สถานีวิจัยสาธิตและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 24 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 237 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 219 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 246 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 233 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 241 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 222 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 233 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 268 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 239 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 235 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 255 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 13 / เปิด 259 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 24 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th