งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจฉิมนิเทศ และพิธีอำลาสถาบัน 2555

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่13 กุมภาพันธ์ 2555
สถานที่ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 4
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 71 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 271 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 271 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 280 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 295 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 295 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 285 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 253 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 281 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 277 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 273 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 248 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 259 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 71 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th