งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสอบสัมภาษณ์โควต้าภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่4 กุมภาพันธ์ 2555
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 33 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 384 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 326 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 353 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 389 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 366 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 362 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 366 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 338 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 332 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 349 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 338 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 324 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 33 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th