งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประเภทการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่4 มกราคม 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 24 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 223 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 209 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 225 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 191 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 188 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 186 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 218 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 229 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 236 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 213 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 211 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 259 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 24 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th