งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร เรื่อง “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 2”

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่7 ธันวาคม 2554
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 31 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 217 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 200 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 183 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 227 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 205 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 221 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 191 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 205 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 168 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 204 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 182 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 182 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 31 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th