งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณาจารย์และนักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ อบรมเทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่30 พฤศจิกายน 2554
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 12 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 237 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 233 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 211 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 211 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 243 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 224 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 211 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 225 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 194 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 221 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 237 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 226 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 12 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th