งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปตท. กรีน เอ็นเนอยี่ บริษัทในเครือ ปตท. คัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทำงาน

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่16 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 8 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 230 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 228 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 217 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 212 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 232 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 219 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 206 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 200 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 8 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th