งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมการเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่12 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นที่ 2-3
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 34 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 234 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 223 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 229 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 236 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 237 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 224 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 230 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 228 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 229 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 232 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 261 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 244 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 34 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th