งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่27 กันยายน 2554
ผู้เข้าร่วมผู้บริหาร, คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ , ผู้แทนภาควิชา / หน่วยงาน
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 89 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 174 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 183 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 187 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 196 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 210 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 203 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 173 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 176 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 170 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 14 / เปิด 243 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 15 / เปิด 194 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 16 / เปิด 183 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 89 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th