งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) : CP ได้มาสรรหานักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงานในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2554

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่27 กรกฏาคม 2554
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์,คณะอุตสาหรรมการเกษตร,คณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวนคน100
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 6 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 264 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 275 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 257 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 280 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 238 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 253 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 6 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th