งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา ครั้งที่ 2

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่27 กรกฏาคม 2554
สถานที่ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 13 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 273 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 300 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 283 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 269 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 261 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 275 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 241 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 246 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 280 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 263 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 13 / เปิด 277 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 14 / เปิด 271 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 13 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th