งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมศึกษาเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่13 กรกฏาคม 2554
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม
จำนวนคน90
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 65 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 222 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 214 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 233 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 210 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 236 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 244 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 235 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 231 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 234 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 207 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 216 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 239 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 65 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th