งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์

-

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่23 - 24 มิถุนายน 2554
สถานที่ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์
ผู้เข้าร่วมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์ฯ/หน่วยงาน สมาคมศิษย์เก่าฯ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน40
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 14 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 264 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 238 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 255 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 250 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 223 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 253 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 250 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 272 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 276 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 250 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 253 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 278 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 14 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th