งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่17 กุมภาพันธ์ 2554
สถานที่ ห้องประุชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน70
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 30 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 172 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 164 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 137 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 143 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 164 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 198 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 153 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 145 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 152 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 209 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 152 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 13 / เปิด 151 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 30 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th