งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมคณะกรรมการจัดทำ Balanced Scorecard ครั้งที่ 1/ 2553

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่6 กันยายน 2553
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ผู้เข้าร่วมคณะกรรมการจัดทำ Balanced Scorecard
จำนวนคน22
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 10 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 128 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 150 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 144 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 141 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 138 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 180 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 179 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 128 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 146 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 144 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 10 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th