งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์รับทุนการศึกษา บ.บริดจ์สโตน

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่10 สิงหาคม 2553
สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนคน3
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  งานบริการการศึกษา พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาคณะฯ จำนวน 3 คน เข้าร่วมพิธีรับ-มอบทุนการศึกษาไทยบริดจ์สโตน ประจำปีการศึกษา 2553 พร้อมกับนักศึกษาคณะต่างๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคุณมาซาฮิโร ฮิกาชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจ์สโตน จำกัด ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553
รายชื่อนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับทุนฯ มีดังนี้
1.นายธีรพล อุภิริ รหัสนักศึกษา 530810171
2.นางสาวนิลมณี โกวฤทธิ์ รหัสนักศึกษา 530810195
3.นางสาวสุกัญญา ขนุนปั๋น รหัสนักศึกษา 530810340

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th