งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่29 - 30 มิถุนายน 2553
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 99 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 303 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 227 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 190 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 203 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 213 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 196 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 216 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 202 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 196 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 198 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 224 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 221 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 99 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th