งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่25 พฤษภาคม 2553
สถานที่ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาใหม่ รหัส 53
จำนวนคน390
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 53 ในพิธีปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เพื่อแนะนำผู้บริหารและหน่วยงานของคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนี้คุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลด์ และนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ในช่วงบ่าย อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ช่วยงานคณบดีด้านกิจการนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับการชี้แจงการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th