งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่24 พฤษภาคม 2553
สถานที่ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
ผู้เข้าร่วมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
จำนวนคน390
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักศึกษาคณะเกษตร รหัส 53081... พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรใหม่ ให้แก่ผู้ปกครองได้ทราบโดยทั่วกัน ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th