งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2553

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่24 พฤษภาคม 2553
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน14
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงการเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงสร้างใหม่แก่อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2553 นี้

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th