งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำรายงานการประเมินฯ"

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่4 พฤษภาคม 2553
สถานที่ ห้องคอมฯ สาขาวิชาเศรษศาสตร์ฯ
ผู้เข้าร่วมบุคลากรคณะ
จำนวนคน24
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 12 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 297 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 156 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 182 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 156 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 160 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 281 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 148 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 192 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 174 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 190 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 185 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 166 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 12 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th