งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 เมษายน 2553
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ผู้เข้าร่วมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้างาน
จำนวนคน16
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตรจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง "การพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553" ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th