งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนัข และไก่พื้นเมือง

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่20 พฤศจิกายน 2552
สถานที่ ห้องประชุมชั้น 2 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ผู้เข้าร่วมคณะกรรมการดำเนินงาน
จำนวนคน25
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนัขสวยงาม แสนรู้ และการประกวดพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองแท้ เพื่อปรึกษาหารือถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และกำหนดการของการประกวด โดยมีคณะกรรมเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th