งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่2/2552

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่12 ตุลาคม 2552
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ผู้เข้าร่วมคณะผู้บริหาร, คณาจารย์, หัวหน้างานทุกฝ่าย
จำนวนคน30
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2552 โดยเพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ และปรึกษาหารือตามวาระการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีการชี้แจงนโยบายข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการเกษตร จากมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th