งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นพยานลงนามข้อตกลงความมือร่วมมือฯ

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่14 กันยายน 2552
สถานที่ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมคณะผู้บริหาร มช.และบุคลลากร องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมถ์
จำนวนคน40
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการศึกษา วิจัย การอนุรักษ์ การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ป่าและสัตว์ภายในสวนสัตว์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรขององค์การสวนสัตว์ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th