งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมหารือ ''การจัดแสดงมุทิตาจิต อำลาชีวิตราชการ''

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 กันยายน 2552
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวสน์
ผู้เข้าร่วมคณะผู้บริหาร, คณาจารย์ และเจ้าหน้า
จำนวนคน40
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุม "การจัดแสดงมุทิตาจิต อำลาชีวิตราชการ" ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยเพื่อร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ซึ่งในปีงบประมาณนี้ คณะเกษตรศาสตร์มีผู้เกษียณอายุชการจำนวนทั้งสิ้น 19 ท่าน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th