งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่20 สิงหาคม 2552
สถานที่ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
ผู้เข้าร่วมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
จำนวนคน60
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 53 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 207 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 193 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 187 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 204 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 195 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 186 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 186 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 188 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 171 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 180 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 201 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 178 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 53 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th