งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับระบบ e-office ในงานสารบรรณ

0

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่10 กรกฏาคม 2552
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
ผู้เข้าร่วมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน40
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับระบบ E-Office ในงานสารบรรณ โดยมี เจ้าหน้าที่งานสารบรรณคณะ เป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th